ИМПЛАНТОЛОГИЯХИРУРГИЯ И ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ Хирургичните процедури, който ние предлагаме са част от оралната хирургия.Това е дисциплина целяща отстраняване на зъби и корени,който не подлежат на лечение: -Фрактурирани зъби, -Хирургично отстраняване на мъдреци, -Корекция на алвеоларен гребен, -Корекция на френулум и гингиво-букални връзки, -Мекотъканна и костна аугментация и др. Денталният имплант е титаниев винт, който се поставя посредством хирургична интервенция в костта на челюстта с цел да замести корен на липсващ зъб. Върху имплантата се поставят протезни конструкции – коронки,мостове или протези. Върху импланта могат да се поставят неподвижни или подвижни зъбни конструкции.  При вариант на неподвижна конструкция зъбите са фиксирани и пациентът не може да ги вади от устата. Подвижите конструкции могат да се свалят от пациента. Предимствата на денталните имплантати са: - Не се налага да се изпиляват съседни зъби и изработване на мостова конструкция - Денталният имплант е най-добрия заместител на естественият зъб - Стабилни са по време на хранене и не променят вкусовите усещания за разлика от подвижните протези - Запазват костта в челюстие Денталните имплантати са ПОКАЗАНИ при : -Липса на един зъб до липсата на всички зъби -Показания от функционална и естетична гледана точка. -Лечението с дентални импланти има силен психопрофилактичен ефект и спомага за социалния живот на пациента. ЛОКАЛНИ ПОКАЗАНИЯ: -Добро общо състояние на пациента -Здрава орална лигавица -Добра орална хигиена -Наличие на подходяща по обем и качество кост -Психично здраве и разбиране от страна на пациента за предстоящото лечение и спазване на инструкциите от денталният лекар след интервенцията.   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  ВРЕМЕННИ противопоказания: -Леки инфекциозни заболявания -Бременност -Краткотрайни заболявания на пациента -Заболявания на оралната лигавица(Афти,Гингивити,Стоматити) -Несанирана устна кухина(наличие на зъбен камък,корени,увредени зъби на мястото на имплантиране) ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ противопоказания: -Заболявания на костната система(остеопороза и др.) -Бъбречни заболявания  

Цена

900 лв.