ХИРУРГИЯ И ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Хирургичните процедури, който ние предлагаме са част от оралната хирургия.

Това е дисциплина целяща отстраняване на зъби и корени,който не подлежат на лечение:

 • Фрактурирани зъби,
 • Хирургично отстраняване на мъдреци,
 • Корекция на алвеоларен гребен,
 • Корекция на френулум и гингиво-букални връзки,
 • Мекотъканна и костна аугментация и др.

Денталният имплант е титаниев винт, който се поставя посредством хирургична интервенция в костта на челюстта с цел да замести корен на липсващ зъб. Върху имплантата се поставят протезни конструкции – коронки,мостове или протези. Върху импланта могат да се поставят неподвижни или подвижни зъбни конструкции.
При вариант на неподвижна конструкция зъбите са фиксирани и пациентът не може да ги вади от устата. Подвижите конструкции могат да се свалят от пациента.

Предимствата на денталните имплантати са:

 • Не се налага да се изпиляват съседни зъби и изработване на мостова конструкция
 • Денталният имплант е най-добрия заместител на естественият зъб
 • Стабилни са по време на хранене и не променят вкусовите усещания за разлика от подвижните протези
 • Запазват костта в челюстие

Денталните имплантати са ПОКАЗАНИ при :

 • Липса на един зъб до липсата на всички зъби
 • Показания от функционална и естетична гледана точка.
 • Лечението с дентални импланти има силен психопрофилактичен ефект и спомага за социалния живот на пациента.

ЛОКАЛНИ ПОКАЗАНИЯ:

 • Добро общо състояние на пациента
 • Здрава орална лигавица
 • Добра орална хигиена
 • Наличие на подходяща по обем и качество кост
 • Психично здраве и разбиране от страна на пациента за предстоящото лечение и спазване на инструкциите от денталният лекар след интервенцията.

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

 • Леки инфекциозни заболявания
 • Бременност
 • Краткотрайни заболявания на пациента
 • Заболявания на оралната лигавица(Афти,Гингивити,Стоматити)
 • Несанирана устна кухина(наличие на зъбен камък,корени,увредени зъби на мястото на имплантиране)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ противопоказания:

 • Заболявания на костната система(остеопороза и др.)
 • Бъбречни заболявания